Big data perquè es importan

Des de fa un temps, i de manera creixent, sentim a parlar del “Big Data”. Tot i que no tots sapiguem exactament què significa si que ens arriba que és important i pot afectar molt les nostres vides, sobretot la nostra privacitat. En aquest article us volem donar unes pinzellades sobre el Big Data i volem fer alguna reflexió al respecte ja que sempre és important tenir una visió crítica dels avenços tecnològics, sobretot si ens afecten de manera directa.

Què és el Big Data?

Big data és un terme que actualment s’ha fet molt popular i que descriu el gran volum de dades (tant desestructurades com estructurades) que inunda un negoci en el seu dia a dia. Però no és només la quantitat de dades el que és important, sinó el que fan les organitzacions amb aquestes dades recollides. La gran majoria d’empreses que recullen Big Data i la analitzen busquen, principalment, una ajuda a l’hora de prendre decisions empresarials o fer accions concretes en el seu negoci o mercat.

El terme “Big Data” és relativament nou però l’acte de recollir i emmagatzemar informació pel seu posterior anàlisi  és molt antic. El concepte de Big Data com a tal va cobrar impuls a principis de la dècada dels 2000, quan la indústria analista Doug Laney va definir i establir els estàndard de les 3V:

Big Data
 • Volum: Les organitzacions col·leccionen dades d’una gran varietat de fonts que inclouen transaccions comercials (compres virtuals o físiques), mitjans socials (xarxes socials, participació i interacció,…), informació de dades dels sensors (GPS, sensors de moviment,…) o el màquina a màquina (l’enviament de dades entre diferents màquines remotament). En el passat emmagatzematge hauria estat un gran problema però les noves tecnologies (com Hadoop) han alleujat aquesta càrrega.
 • Velocitat: Les dades entren a gran velocitat i han de ser tractades de manera continua i adequada.
 • Varietat: Per fer un analitzis el més apurat possible es necessiten dades en tots els formats coneguts i de continguts diferents (dades estructurades, dades numèriques en les bases de dades tradicionals per documents del text no estructurats, vídeo, àudio, correu electrònic, stock ticker data,…)

El gran potencial del Big Data.

La quantitat de dades que es creen i emmagatzemen en el plànol mundial és gairebé inconcebible i incomptable, i continua creixent de manera exponencial. Això significa que hi ha un potencial cada vegada més gran per recollir els coneixements clau de la informació empresarial. No obstant això només un petit percentatge de les dades s’estàn analitzant actualment. Les dades que es recullen actualment són una petita part de les totals existents. Amb aquestes dades que encara no es recullen es podrien fer nous  filtratges i estudis més acurats sobre diversos temes, recerques més complexes i extreure conclusions molt més acurades que les actuals.

Perquè el Big Data és tan important?

La importància de la gran quantitat de dades no gira entorn de la quantitat de dades totals, sinó de l’ús que es pot fer amb elles. Prenent dades des de qualsevol font i analitzant-les és poden trobar respostes que ens permetin:

 • Reducció de costos
 • Reducció del temps d’espera
 • El desenvolupament de nous productes i d’optimització d’ofertes
 • Prendre decisions de forma intel·ligent

Un exemple del que estem parlant seria la combinació de la gran quantitat de dades que ens genera l’aplicatiu Google Analytics, que a partir d’estadístiques generades ens poden portar a dissenyar accions com:

SEO
 • Generació de cupons en el punt de venda basada en el client, hàbits de compra.
 • Determinació de les causes dels fracassos, problemes i defectes en temps gairebé real.
 • Detecció de comportaments fraudulents abans que afecti a la seva organització.
 • Recalcul de riscos en pocs minuts.

Tot i això, a banda de ser una eina cada vegada més important i usada per les empreses i organitzacions, què passa amb l’usuari/a normal i corrent? (Qui genera les dades) Què té d’important per ell/a? La resposta és prou senzilla,  amb consentiment o amb consentiment (tot i no ser-ne conscient) els usuaris estem regalant les dades directament o bé algú està pagant per elles a tercers, mai directament a l’usuari. Els usuaris estem donant fe cega a qui rebrà aquestes per fer el que cregui amb elles. És cert que hi ha alguns casos on les dades estan protegides per unes lleis jurídiques com la protecció de dades personals, però, per exemple, la geolocalització no està controlada, entre altres. Què passa amb aquestes dades? Com es controla que es segueixi la llei de protecció de dades? O és igual que sàpiguen aquestes dades i trobem just que siguin a canvi de serveis?

“Qui vigila al que vigila?”

Firma Eduard Estradé WEB design + programming mirall digital marketing reus