Un keyword research o estudi de paraules clau és un dels primers passos fonamentals per posicionar una web a Google.

En aquesta entrada enumerarem els passos a seguir per fer un bon estudi de paraules clau per a la teva pàgina web  que t’ajudarà en la creació dels continguts amb l’objectiu d’augmentar el trànsit cap a la teva web.

1. Esbrinar com es busca el teu producte o servei

Trobar les paraules clau correctes per al producte o servei que oferim, que principalment seran les que hàgim d’incloure dins la nostra web. Es molt important que coneguem el nostre sector i estudiem com es busquen o es podrien buscar els nostres productes o serveis .També és molt important conèixer a la teva competència i saber per on es mouen ells per actuar en conseqüència. Hem de conèixer bé el que oferim, per saber l’arrel de les nostres paraules clau, tenint clar:

 • Què venem o oferim
 • Quins serveis tenim
 • Quin és el nostre valor afegit i avantatge competitiu respecte a la competència
 • Públic objectiu

Tipus de Paraules Clau

Cal posar-se en la pell de la persona que busca el que tu ofereixes i que t’agradaria que comprés o que realitzés l’acció que pretens. Si ens centrem en paraules molt genèriques ens estarem enfrontant a grans marques del sector, que tenen molta més envergadura i recursos i que ja han adquirit una rellevància difícil de disputar. D’altra banda, quan algú busca una paraula clau massa genèrica, sabates per exemple, no té molta pinta de voler comprar. Es important que abans diferenciem els tipus de paraules clau en funció de diversos criteris: paraules clau que impliquin intenció de l’usuari i segons el volum de recerca que tenen.

Intenció de l’usuari

En funció d’aquest criteri, hauríem de diferenciar entre paraules clau informatives, transaccionals i navegacionals.

 • Les informatives són les que simplement busquen informació (com es fa això o allò, per exemple).
 • Les transaccionals són les que porten implícita alguna intenció de convertir (comprar això, o descarregar això altre, per exemple).
 • Les navegacionals són aquelles que s’enfoquen en un web determinada (Instagram, publicfamiliar.cat, etc.).

Volum de cerques

D’altra banda hauríem de diferenciar les paraules clau pel seu volum de cerques. Les paraules clau sempre aniran d’allò més genèric a allò més concret, com una piràmide de la punta a la base. En aquest aspecte hauríem de diferenciar:

 • Head o genèriques: aquestes són les més difícils per posicionar, perquè com comentàvem abans, estaríem batallant amb les grans marques ja posicionades. Aquí trobaràs molta competència.
 • Middle Tail: aquestes són una mica menys genèriques, però segueixen sense ser molt concretes.
 • Long Tail: son les recerques més específiques, on a més hi ha molta menys competència, i que a més converteixen molt més, ja que porten implícit un interès de compra bastant clar. Com més gran sigui el nivell de detall a què arriben, més long tail seran.

Aquestes últimes és on cal enfocar-se, atacant cerques més llargues i concretes.

2. Eines per fer una recerca de paraules clau

Es podrien utilitzar diverses eines per fer aquest estudi, i totes són vàlides, tot dependrà del grau de detall i anàlisi al que pretenguem arribar.

Google Autosuggest

Com a primer acostament si busquem la paraula genèrica a Google i posem un espai ja ens suggereix diversos resultats, que són les cerques més freqüents o amb més volum (no oblidis que Google posa molta obstinació a millorar l’experiència dels seus usuaris, d’aquí que t’ofereixi el que més es busca).

Això és “Google autosuggest” i és perfecte perquè suposa una primera aproximació per saber què i com busca la gent.

Übersuggest

Hi ha una eina molt útil i molt senzilla, anomenada Übersuggest que el que ens ofereix són les combinacions de paraules, cada vegada fent-les més long tail, és a dir, cada vegada més definides. El que realment fa és recopilar les dades que aporta Google autosuggest i fa un desglossament de cada grup de paraules portant-les a major detall. Introdueixes el terme de cerca i selecciones l’idioma. El menú et permet filtrar per Web, Imatges, Shopping, YouTube o Noticies. El més habitual és deixar-lo en web si el que volem són cerques a Google. Cada grup de paraules és expandible per allargar-se, i es pot analitzar el terme de cerca directament cap a Google Trends. Després caldrà descartar les que considerem, o seleccionar-ne diverses i veure-ho com a text.

Google Trends

Aquesta eina dóna una informació molt valuosa que cal no desaprofitar. Es pot comparar l’interès al llarg del temps sobre un terme respecte a altres, podent comparar fins amb 5 termes de cerca. Geogràficament, es pot filtrar per país, per regió o per ciutat. A nivell temporal, es pot personalitzar l’interval de temps que t’interessi. Això és molt interessant per observar si hi ha estacionalitats.

L’avantatge d’aquesta plataforma de Google és que analitza què, com i quan busca la gent. En introduir el terme o el tema que ens interessa per a analitzar-lo, la pròpia eina et proposa altres recerques relacionades amb allò que hem buscat. Això és molt útil per millorar continguts que ja tinguem o per crear-ne de nous. A més, et suggereix temes que també han interessat al nostre públic. Això és genial perquè ens dóna pistes sobre el que podríem incloure en els textos de la nostra web i temes sobre els quals també podríem parlar si estan relacionats.

Answer The Public

Una altra eina molt útil i gratuïta és AnswerThePublic. El que aquesta ens ofereix és una cosa semblant a Übersuggest, fent un ventall de suggeriments de recerca sobre el terme que busquem. Només cal posar la paraula clau i seleccionar el país. A continuació, després d’analitzar les dades, carrega una imatge bastant il·lustrativa on suggereix cerques que contenen paraules com què, on, qui, per què, quan, són, com. Sobre cadascuna d’aquestes, mostra les recerques més freqüents amb aquest terme.

3. Com saber quines són les millors paraules clau?

Podríem utilitzar diverses eines de pagament que funcionen molt bé (Semrush, Ahrefs …), però volem ressaltar una eina, també de Google, realment útil i potser més accessible.

Google Keyword Planner

Dins  la plataforma de Google Ads hi trobem l’eina Google Keyword Planner. La primera opció que permet aquesta eina és la de segmentar geogràficament, ja sigui per país o fer un filtre per províncies o regions. Igual que Google Trends, també permet personalitzar l’interval de temps que vulguem, si busquem dades d’un període de temps concret. Un cop fet això, s’insereix el terme de cerca que vulguem i et suggereix “idees per al grup d’anuncis” i “idees de paraules clau”.

La informació que ens mostra és:

 • Gràfic de mitjana de cerques mensuals: per defecte el període de temps que mostra és el dels últims 12 mesos.
 • Mitjana de cerques mensuals: representa la mitjana de cerques mensuals dels darrers 12 mesos (o l’interval de temps que hàgim configurat).
 • Competència: indica si és una paraula molt disputada, tenint en compte el nombre d’anunciants per a cada paraula clau comparant-lo amb totes les paraules clau de Google, i les classifica com a competència baixa, mitjana o alta.
 • Subhasta suggerida: és una estimació sobre el CPC de cada paraula clau

Totes les dades es poden ordenar en funció de la columna que vulguem, simplement clicant al títol de cada columna. Però en realitat no ens interessa tant ni la competència ni el CPC, perquè no estem tractant de fer anuncis pagats, sinó que parlem de SEO. Per tant el més convenient en aquest punt és ordenar-lo per el volum de cerques de major a menor (que és com surt per defecte). D’aquí seleccionarem aquelles que ens interessen tenint en compte el volum de cerca i, per descomptat, que siguin termes relacionats amb el nostre producte (jugant amb singular i plural, sinònims, etc.). D’entre totes les que tinguem, veient els volums de cerca i els termes més interessants, haurem de recopilar les que siguin més rellevants. D’aquí sortiran les paraules clau que haurem de treballar per al nostre SEO On Page (dins la nostra pàgina web, aquells factors que té en compte Google per considerar-nos rellevants i posicionar-nos), és a dir, en els textos, descripcions de producte, h1, h2, h3, categories, títols i textos alternatius d’imatges, etc.

No oblidem la importància de l’ús de sinònims, termes relacionats i que les paraules clau guardin una connexió entre elles. Si Google percep que el nostre contingut conté idees que es relacionen entre si i es troben ben estructurades, s’entendrà que aquest contingut pot aportar més valor a l’usuari.

Insistim: Google prioritza que els seus usuaris tinguin una bona experiència en navegar, així que si tens contingut de valor, seràs més rellevant.

L’estudi que hem fet serà la base de la nostra web i és un punt vital per a posar en marxa el nostre projecte digital, que condicionarà a més el posicionament del nostre projecte en els resultats de cerca de Google. A partir d’aquí només haurem de fer un bon disseny web, crear continguts de manera habitual i distribuir-los mitjançant les xarxes socials. La cerca orgànica no tardarà a donar fruits.