blog urls

En tot el que envolta el món d’internet ens trobem sovint amb conceptes que no sabem què signifiquen encara que els estiguem utilitzem a diari. Avui us vull parlar de les URLs. Estan més presents del que pensem. Com a mínim n’has utilitat unes quantes per arribar fins aquí. Tranquils els que ja sabeu de sobres què són perquè avui també explicaré quines parts tenen i que signifiquen i perquè serveixen algunes coses estranyes que podem trobar-hi:

Que són les URLs?

Les Uniform Resource Locator, altrament dit URLs, són les adreces que en condueixen a les webs o als continguts d’internet.

Fins aquí la majoria ja ho sabíem, segur, però què signifiquen aquestes cadenes estranyes de text? Anem pas a pas:

protocols web blog urls

Protocols

Començant d’esquerra a dreta el primer que ens trobem és el clàssic (encara que cada cop menys) HTTP: Les sigles de Hyper Text Transfere Protocol, un protocol que, com la resta, determina com es faran els traspassos de fitxers entre el client (és a dir l’ordinador de l’usuari) i el servidor (on està la web). No només existeix aquest protocol, n’hi ha molts altres, com la seva versió millorada HTTPS: Aquest protocol millora l’anterior i incorpora un certificat de seguretat. Això és a causa de l’encriptació de les dades a partir d’un certificat SSL. Aquesta encriptació fa que només el client i el servidor sàpiguen què signifiquen realment les dades, que s’estan compartint. Si algú es fica pel mig d’aquesta connexió no entendrà res del que vegi. Tot i així hi ha diferents tipus de protocols també bastant coneguts, com per exemple el mailto: que serveix perquè en fer clic a un enllaç s’obri el nostre gestor de correus de l’ordinador amb la finestra per crear un nou email. També és força habitual el protocol FTP, File Transfer Protocol, que s’utilitza per a la càrrega i descarrega de fitxers entre un servidor i un client. Aquest últim és especialment usat pels que tenim contacte diari amb la creació o el manteniment de webs.

Nom de domini

És la part més coneguda de tota web. Tot nom de domini es compon, majoritàriament, de dues parts: el subdomini (per exemple miralldigital), i el TLD, Top Level Domain, que en l’exemple anterior seria .com. La principal funció dels TLD és classificar les webs. El .com, per exemple, està pensat per webs amb algun ús comercial. Les .org per organitzacions sense ànims de lucre, els .es, .cat, .fr indiquen quina zona d’abast o afecte té la web. Aquesta diferenciació del tipus de TLD cada vegada es més difusa degut al que de manera col·loquial es coneix com “Domain Hacks”, que no és res més que crear dominis amb TLD per millorar el SEO o simplement per confondre l’usuari que busca alguna cosa. Un exemple clar d’aquesta praxis el tenim en el cas de youtu.be el qual el TLD .be no té res a veure amb Bèlgica.

domains i TDL blog url
path web urls

La ruta

També conegut com a path indica la posició en la qual s’està dins de la pàgina. Per fer-ho comprensible es podria explicar que cada nom i barra (/) és la ruta a seguir per entrar a una carpeta de la web, tal i com fem al nostre ordinador quan cliquem sobre una carpeta dins del gestor de fitxers. Una web us la podríeu imaginar com una gran carpeta que conté diferents carpetes més petites, exactament igual que les carpetes que pots trobar a teu ordinador.

L’ancora

Aquest element no és molt comú però pot apareixen en alguns casos. És identificat després de la ruta per un # i un nom a continuació. Això serveix per vincular-nos a una secció concreta de la pàgina que hagi sigut indicada amb aquest text de després de #. S’usa molt en pàgines tipus “one page web”, en les quals no es poden usar diferents URLS per dirigir l’usuari a diferents seccions de la web. Amb les ancores podem tenir un menú a una web d’una sola pàgina.

ancora web urls
query url

La consulta

També conegut com a query és tot allò que ve després del símbol d’interrogació (?). Sol ser alguna consulta o informació generada a partir de l’ús de l’usuari en la web. Tot el que generen els motors de cerca una vegada fem la nostra consulta són QUERYS. Si en una query hi trobem el símbol & significa que estem fent més d’una consulta a l’hora. Depenent de quin caràcter s’hagi introduït a la consulta la URL es pot transformar. Això passa perquè les URLs necessiten codificar tot caràcter que no tenen contemplat en Percent-encoding, que es defineix principalment per aplicar un símbol de tant per cent % i a continuació dos caràcters que poden ser nombres o lletres. En aquest tipus de codificació un espai s’escriu %20 i la barra baixa _ %5F.

Traductors de dominis

Aquest és bastant estrany però molt útil per visitar webs que tenen idiomes que no utilitzen l’alfabet llatí, com poden ser el japonès o el grec. Això s’inclou després del protocol i és xn—. Aquest caràcter tradueix els caràcters no llatins en caràcters llatins que poden contenir nombres d’una forma intel·ligible pels humans però molt útils pels servidors DNS que són els qui processen els noms de domini i encaminen al servidor web en concret.

url traducions urls

Després d’aquest article sobre URLs espero que estigueu una mica més assabentats de que són aquelles cadenes, a vegades “infinites”, que apareixen al capdamunt del navegador.

“404 not found”

Firma Eduard Estradé WEB design + programming mirall digital marketing reus